Húsavíkurkirkja

 

Kirkjugarðar

Kirkjubær

Kirkjubær er þjónustuhús Húsavíkursóknar og er staðsett í kirkjugarðinum inn af Baldursbrekku í norðurenda Húsavíkurbæjar. Þar er að finna aðstöðu til þess að geyma tæki og tól sem tilheyra vinnu við kirkjugarðinn.  AA samtökin nýta  ris hússins nær alla virka daga.

Kirkjugarðsvörður:

Kristján Arnarson og Rosa Millan ( afleysing í apríl 2022)
Viðtalstími eftir samkomulagi  s. 8655060

Kirkjugarðar Húsavíkur

Gamli kirkjugarðurinn er staðsettur þar sem gamla kirkjan stóð við prestssetrið Húsavík við Auðbrekku. Kirkjan stóð í miðjum garðinum en var tekin af grunni og viður hennar seldur skömmu eftir að nýja kirkjan var tekið í notkun í miðbænum árið 1907. Það er ekki vitað hver fyrstur var jarðsettur þar en til er legsteinn frá árinu 1754 í garðinum. Húsvíkingurinn Sigurður Pétur Björnsson ( f.1. 11.1917 – d. 13.11.2007 ) (Silli) fann nöfn 705 skráðra einstaklinga sem þar hvíla frá árinu 1800 til ársins 1951, en þá var síðast tekin gröf í gamla kirkjugarðinum. Garðurinn er ekki stór og virðist því hafa verið teknar grafir oftar en einu sinni á sumum stöðum í garðinum. Sumarið 2003 var ráðist í endurbætur á gamla kirkjugarðinum sem stóðu í þrjú ár. Heildarkostnaður við verkið var áætlað um 3.2 milljónir króna. Haraldur Karlsson frá Fljótsbakka tók verkið að sér. Vegghleðslur voru endurnýjaðar. Fyrirhugað er að setja upp bautastein um gömlu kirkjuna sem stóð í garðinum með upplýsingum um hana.

Þegar sýnt þótti, árið 1921, að gamli kirkjugarðurinn við Auðbrekku væri fullgrafinn þá var nýtt kirkjugarðsstæði valið sunnan í Húsavíkurhöfðanum. Aðalsteinn Kristjánsson kaupmaður varð vökumaður þegar hann var þar fyrstur manna jarðsettur í október 1921. Þá mældist kirkjugarðurinn 30 -35 faðmar frá austri til vesturs og 20 -25 faðmar frá norðri til suðurs. Árið 1923 var garðurinnn herfaður og girtur. Árið 1926 var gerður uppdráttur af kirkjugarðinum. Jafnframt var áætlað að ráða sérstakan grafara og rætt um að fá hentugt tæki til líkflutninga. Þrátt fyrir góða viðleitni eignaðist söfnuðurinn ekki hentuga bifreið fyrr en árið 1980 þegar keypt var notuð sjúkraflutningabifreið sem enn er notuð. Árið 1927 var gerður vegur að nýja garðinum og var kostnaður greiddur af samskotafé, nema 60 krónur sem greiddar voru af safnaðarfé. Grafreiturinn var að sjálfsögðu verkefni nútíðar og framtíðar en stærsta átak í lagfæringu og gerð garðsins var gert 1986-87, en þá var garðurinn stækkaður og jafnaður með uppfyllingu. Hjörtur Tryggvason var ráðinn til starfa hjá Húsavíkurkirkju 1987 m.a. sem kirkjugarðsvörður og lyfti grettistaki í þessum efnum í samráði við sóknarnefnd og landslagsarkitektinn Reyni Vilhjálmsson sem hannaði garðinn. Sóknarnefnd Húsavíkursóknar réði um þessar mundir Benedikt Björnsson, skrúðgarðyrkjumeistara, til þess að hlaða vegg úr grjóti umhverfis kirkjugarðinn nema að norðan, alls 290 metra. Grjótið var tekið upp í Reykjaheiði, upp af Húsavíkurbæ. Arnljótur Sigurjónsson, þáverandi sóknarnefndarformaður valdi grjótið. Mikil prýði er af garðhleðslunni sem hefur haldið sér allar götur síðan hún var hlaðin og lofar meistara sinn. Ofarlega í kirkjugarðinum var reist þjónustuhús sem er áhaldahús fyrir kirkjugarðana. Þjónustuhúsið var fullgert árið 1990 og fékk nafnið Kirkjubær. Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt teiknaði einnig þetta hús. Þar fer einnig fram ýmis önnur starfssemi sem ekki snýr beinlínis að kirkjugörðunum enda húsið háreist með notaleg salarkynni á efri hæð. Þess skal getið að í kirkjugarðinum á Húsavíkurhðfða, til hliðar við þjónustuhúsið, eru tveir minningarreitir markaðir með stuðlabergi. Sá minni nefnist ,,Minning um Líf”  og er helgaður minningu barna sem ekki fengu að fæðast í þennan heim. Sá stærri er helgaður minningu þeirra sem týndust í hafi eða á landi. Á stuðlabergssúlunum eru nú nafnaskildir með nöfnum 17 einstaklinga.

Athygli hefur vakið hversu vel kirkjugarðarnir er hirtir en fyrrverandi kirkjugarðsverðir og meðhjálparar, Hjörtur Tryggvason og Haukur Tryggvason auðsýndu mikla natni í störfum sínum gagnvart kirkjugörðunum. Margrét Þórhallsdóttir og Óskar Jóhannsson gegndu síðar störfum kirkjugarðsvarðar.  Pétur Skarphéðinsson var kirkjugarðsvörður frá 1. apríl til 31.ágúst 2011. Þá tók Hilmar Dúi Björgvinsson við starfinu. Skrúðgarðafyrirtækið Garðvík á Húsavík sá um hirðingu kirkjugarðanna frá 2007-2013 1. apríl 2013 tók Guðbergur Rafn Ægisson við starfi kirkjugarðsvarðar.

Þess skal getið að sóknarnefnd gerði vorið 2007 samning við skrúðgarðafyrirtækið Garðvík á Húsavík um hirðingu á kirkjugörðunum til eins árs. Samningurinn var síðan endurnýjaður til 5 ára. Eigandi Garðvíkur er Hilmar Dúi Björgvinsson.

Garðarnir eru alls 13.900 fermetrar þegar þessi orð eru skrifuð í maí árið 2003.

Verðugt er að geta ómetanlegs framlags Sigurðar Péturs Björnssonar til kirkjugarðanna á Húsavík og víðar. Þegar hann lauk störfum hjá Landsbankanum þá tók hann sig til og hóf rannsókn á því hverjir hvíldu í kirkjugörðunum og hvar þeir væru staðsettir í þeim. En upplýsingar um það voru mjög ófullnægjandi. Afrakstur vinnu hans, sem stóð í mörg ár, er nær fullkomin legstaðakrá sem hverjum kirkjugarði er sómi af.

Samantekt: Haukur Tryggvason og sr. Sighvatur Karlsson, sóknarprestur.
Heimild: Saga Húsavíkur III bindi.

Leiðbeiningar um umhirðu grafreits, uppsetningu minnismerkis og fleiru tengt starfssemi kirkjugarðanna.

Umhirða kirkjugarðsins  / leiða
Ársumhirða garðsins er í höndum kirkjugarðsstarfsmanna og er ekki tekið gjald fyrir þá þjónustu.

Blóm og kransar
Blóm og kransar eru fjarlægð fjórum til fimm vikum eftir útför nema um annað sé samið. Ef aðstandendur vilja gróðursetja sumarblóm á leiðið (helst í litlum og léttum pottum) geta þeir bæði gert það sjálfir eða keypt þjónustuna. Ef óskað er eftir því að kirkjugarðarnir sjái um gróðursetningu er haft samband við kirkjugarðsvörð.   Aðstandendur sem eru með blómapotta á leiði ástvina sinna á sumrin eru beðnir að taka/ losa pottana fyrir 1. nóvember, að öðrum kosti gera starfsmenn kirkjugarðanna það. Aðstandendum er bent á að losa lífrænt rusl í litla kerru sem staðsett er á bílaplani austan Kirkjubæjar. Ólífrænt rusl á að fara í ruslatunnur sem staðsettar eru upp ivð inngang í Kirkjubæ  (verkstæðis megin).

Að slétta leiði
Kirkjugarðsvörður sér um að slétta leiði og sá í það eða leggja túnþökur. Það er gert án beiðni eða kostnaðar eftir um það bil ár frá greftrun.

Legsteinar – reglur um stærð
Ef aðstandendur ætla að setja legstein á gröfina er ráðlegast að gera það ekki fyrr en ár er liðið frá greftrun. Þegar hugað er að legsteini þarf að gæta þess að vissar reglur um stærð slíkra minnismerkja er í gildi. Hafa skal samráð við kirkjugarðsvörð varðandi uppsetninguna á legsteini og er hann einnig með bæklinga um legsteina og veitir aðrar upplýsingar. Kirkjugarðsvörður tekur að sér að koma fyrir legsteinum gegn gjaldi.

Girðingar, gróður og hellur
Ekki er leyfilegt að setja girðingar eða hellur kringum leiðin. Einnig er ekki leyfilegt að gróðursetja tré og annan fjölæran gróður í garðinum.

Jólaskraut á leiðum
Aðstandendur sem skreyta leiði ástvina sinna um jól og áramót eru beðnir að taka skrautið við fyrsta tækifæri, eða í síðasta lagi fyrir 1. mars, að öðrum kosti gera starfsmenn kirkjugarðanna það.

Akstur um garðana
Ökumönnum er bent á að leggja bílum sínum á bílastæðin fyrir utan hliðið (í Baldursbrekkunni) og ganga um garðinn.

Viðgerð á leiðum og minnismerkjum
Viðgerðir á minnismerkjum, svo sem vinna við að rétta legsteina, gera við steypuskemmdir o.fl. eru í höndum aðstandenda. Ef aðstandendur standa frammi fyrir viðgerðum geta þeir séð um það sjálfir eða keypt þjónustuna. Starfsmenn kirkjugarðanna sjá einnig um það gegn gjaldi.

Upplýsingar
Kirkjugarðsvörður veitir fúslega allar nánari upplýsingar í síma  s. 861 1351

Kirkjugarðsvörður


Kristján Arnarson
Viðtalstími eftir samkomulagi. s. 8655060

     

    Við Garðarsbraut á Húsavík. Sími 464 1317 , fax 464 1317 · Kerfi RSS